Cu boxele la control
By admin On 28 Feb, 2014 At 03:49 PM | Categorized As Actualitate, Prima pagina | With 0 Comments

Primăria Sighet încearcă să rezolve un conflict „de mejdie”

Dana str Eminescu 001 300x247 Cu boxele la controlDe mai bine de 20 de ani, între locatarii blocurilor de locuit de pe strada Mihail Eminescu din Sighetu-Marmaţiei şi proprietarii unor terenuri învecinate se duce un război al nervilor care, nu o dată, a ajuns şi în birourile Primăriei şi Consiliului Local. Blocurile cu pricina a fost construite în anii ’60 şi, după obiceiul vremii, în imediata lor vecinătate au fost ridicate şi nişte anexe. Ulterior, terenul a fost retrocedat proprietarilor de drept care l-a vândut. Noii proprietari le-au pus în vedere locatarilor din blocurile cu pricina să-şi demoleze anexele. Problema e că Dana str Eminescu 005 300x225 Cu boxele la controllocatarii au cumpărat apartamentele cu tot cu boxele în cauză, ba mai mult, pe acest teren se află şi bazine de canalizare şi alte utilităţi necesare pentru exploatarea apartamentelor. Problema a ajuns în instanţă însă lucrurile trenează de ani de zile.

Disperaţi, locuitorii s-au adresat administraţiei locale care a încercat în mai multe rânduri să medieze între părţi însă fără prea mult succes: terenul oferit în schimbul celui pe care se află boxele a fost refuzat. În această situaţie, Primăria Sighet încearcă varianta achiziţionării terenului, însă procesul fiind pe rol, deocamdată nu se poate face mare lucru. Până una alta, a fost desemnată o comisie care a analizat documentele juridice şi s-a deplasat la faţa locului pentru a vedea în teren care este situaţia exactă şi a se consulta cu cetăţenii în cauză. Raportul acestei comisii a fost pus în atenţia Consiliului Local cu ocazia şedinţei ordinare din luna februarie, urmând ca el să fie discutat în şedinţa următoare.

Raportul comisiei de analiză

Dana str Eminescu 010 300x225 Cu boxele la control„La solicitarea  proprietarilor apartamentelor situate în Sighetu-Marmaţiei, str. Eminescu, bloc 3, privind posibilitatea Consiliului Local al Municipiului Sighetu-Marmaţiei, de a  interveni, în rezolvarea situaţiei juridice a boxelor amplasate pe terenul din spatele blocului, teren ce aparţine familiei Petru Bârlea, s-a format o comisie de analiză în componenta căreia au intrat consilierii locali Daniela Oniţa-Ivaşcu, Gavrilă Mihali, Ionuţ Mihalca şi Vasile Mih, iar din partea Primăriei Sighet, Sorin Rednic, Marius Ţiplea, Marius Ierima şi Florica Dutca. Activitatea comisiei s-a desfăşurat în două etape.

Dana str Eminescu 009 300x225 Cu boxele la controlÎntr-o primă etapă, a avut loc o şedinţă de comisie la care au fost analizate şi discutate actele puse la dispoziţie de proprietarii apartamentelor – în esenţă sentinţe judecătoreşti definitive şi expertize topografice, care vizau un litigiu de natură civilă între petenţi pe de o parte, şi numiţii Bârlea Petru, S.C. Carmis S.R.L , respectiv familia Pisuc, precum şi extrase CF. Chestiunea litigioasă supusă dezbaterii comisiei viza posibilitatea Consiliului Local de a interveni în rezolvarea situaţiei juridice a boxelor aferente blocului, amplasate pe terenul proprietatea numitului Bârlea Petru, boxe care, conform susţinerii petenţilor au fost cumpârate odată cu apartamentele.

Dana str Eminescu 006 300x225 Cu boxele la controlÎn a doua etapă, parte din membri comisiei (Daniela Oniţa-Ivaşcu, Vasile Mih, Ionuţ Mihalca, Gavrilă Mihali şi Marius Ţiplea) s-au deplasat în data de  28.01.2014 la faţa locului, pentru a analiza inclusiv posibilitatea schimbării amplasamentului boxelor. La faţa locului petenţii, au adus la cunoştinţa comisiei faptul că pe rolul instanţei judecătoreşti din Sighetu-Marmaţiei, în prezent există înregistrat, dosarul civil cu nr.  1238/307/2013, aflat în stare de judecată care vizează printre altele şi chestiunea supusă analizei prezentei comisii.

Dana str Eminescu 004 300x225 Cu boxele la controlRaportat la această situaţie de fapt, membrii comisiei s-au pronunţat în sensul că, atâta vreme cât mai există un dosar pe rolul instanţei de judecată, nu există posibilitatea legală a  rezolvării litigiului de către alte foruri deliberative, cu atât mai mult cu cât litigiul este între persoane fizice. Recomandarea membrilor comisiei către petenţi şi Consiliul Local Sighet  este de a se aştepta pronunţarea unei soluţii definitive şi irevocabile de către instanţa de judecată”.


comment closed