226 de ani de la construcţia primei sinagogi din Sighet.
By admin On 24 Feb, 2015 At 03:27 PM | Categorized As Editorial | With 0 Comments

04 Bet haGadol 300x213 226 de ani de la construcţia primei sinagogi din Sighet. Pentru comunitatea evreiască din Sighetu-Marmaţiei, data de 23 februarie 1789 este una de mare importanţă: ea marchează recunoaşterea oficială a vieţii publice comunitare. Cu toate că la sfârşitul anilor 1700, Sighetul avea deja o comunitate evreiască numeroasă, conscripţia din 1787 consemnând 1.214 evrei de sex masculin, avea o Curte Rabinică condusă de rabinul Zvi bar Moshe Abraham al cărui mormânt se poate vedea şi astăzi pe strada Vasile Alecsandri, însă, viaţa religioasă şi cea educativă se desfăşura doar în case particulare sau mici „shilichel” şi „shtiebl” (case de rugăciuni) construite din lemn, singurele permise de administraţia vremii. Comunitatea a formulat nenumărate cereri pentru a li se permite construirea unei sinagogi dar, abia după vizita la Sighet a împăratului Iosif al II-lea (12 iulie 1773), situaţia este luată în considerare. Chiar şi aşa au trebuit să treacă ani buni până când, la 23 februarie 1789, Cancelaria Aulică de la Viena emite un Decret care permite evreilor din Sighet să construiască o sinagogă. Iniţial, sinagoga a fost construită din piatră şi lemn ca apoi, prin îngrijirea rabinului Eleazar Nissan Teitelbaum (rabin între 1834-1840) în anul 1836 să fie reconstruită integral din piatră de râu, în stil clasic, cu timpanul pictat, ceea ce o deosebea de stilul sinagogilor din acea vreme. După tradiţia evreiască, în jurul ei au fost construite clădiri separate pentru birourile comunităţii, curtea rabinică,  curtea de juri, baia rituală, şcoli religioase, tipografie, etc. Sinagoga Mare Orotodoxă  sau, mai simplu Sinagoga Mare – cum a fost ea numită de localnici – a stat în picioare până în anul 1944 când, în retragere, armata germană a incendiat-o, ea arzând până la temelii: din grandioasa construcţie a rămas doar o parte a băii rituale (reconstruită a folosit până prin anii ’70 ca baie comunală) şi o parte din gardul construit din cărămidă şi piatră de râu cu grilaje din fier forjat. În prezent, pe locul Sinagogii Mari stă monumentul Holocaustului.

Foto: Sinagoga Mare Ortodoxă şi ruinele ei fotografiate în august 1945 (arhiva Yad Vashem, Israel).

04 The courtyard of the Great Synago 150x150 226 de ani de la construcţia primei sinagogi din Sighet. 04 Ruins of the Rabbis house 150x150 226 de ani de la construcţia primei sinagogi din Sighet. 04 1945 Ruins of the Great Synagogue 150x150 226 de ani de la construcţia primei sinagogi din Sighet. Mikveh 1 150x150 226 de ani de la construcţia primei sinagogi din Sighet.


comment closed