Harta ajutoarelor regionale
By admin On 23 Apr, 2014 At 09:45 AM | Categorized As Economie | With 0 Comments

În regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud şi Sud-Vest, ajutoarele pentru investiţii vor fi maxime şi vor varia între 35%-50%,în exerciţiul financiar 2014-2020.

Regiuni Ro 300x212 Harta ajutoarelor regionaleComisia Europeană a aprobat harta României privind acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea regională în perioada 2014-2020, în baza normelor Uniunii Europene (UE). Noile orientări stabilesc condiţiile în care statele membre pot acorda întreprinderilor ajutoare de stat în scopul dezvoltării regionale. Obiectivul orientărilor este de a promova creşterea economică şi de a spori coeziunea în cadrul pieţei unice.

„Noua hartă a ajutoarelor regionale stabileşte un cadru clar în care România poate promova investiţiile productive în regiunile defavorizate în perioada 2014-2020”, a declarat vicepreşedintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurenţă, Joaquín Almunia.

Harta ajutoarelor regionale a României defineşte, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale pentru investiţii acordate de autorităţile române şi stabileşte nivelurile maxime ale ajutoarelor, care pot fi acordate întreprinderilor din regiunile eligibile.

Harta este valabilă în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020. Întregul teritoriu al României va fi eligibil pentru ajutoare regionale pentru investiţii. Nivelurile maxime ale ajutoarelor care pot fi acordate proiectelor regionale de investiţii realizate de întreprinderile mari din zonele asistate se situează între 10% şi 50% din costurile totale ale investiţiei, în funcţie de regiune. 
Pentru investiţiile realizate de IMM-uri, aceste procente pot fi majorate. În temeiul orientărilor regionale, regiunile care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE sunt eligibile în mod prioritar pentru ajutoarele regionale pentru investiţii, întrucât scopul principal al ajutoarelor regionale este acela de a promova dezvoltarea regiunilor defavorizate din Europa. În noua harta, la aceasta categorie se încadrează regiuni reprezentând 89,4% din populaţia României, iar acestea vor continua să fie eligibile pentru ajutoare regionale pentru investiţii la intensităţi maxime variind între 35% şi 50% din costurile eligibile ale proiectelor de investiţii în cauză. Şi alte regiuni aflate într-o situaţie defavorizată faţă de media UE sau de media naţională pot deveni eligibile dacă îndeplinesc anumite criterii şi dacă respectă criteriul acoperirii demografice totale. Statele membre pot astfel gestiona propriile disparităţi regionale. 
Având în vedere că aceste regiuni sunt mai puţin defavorizate decât cele cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE, atât domeniul de aplicare geografic, cât şi intensitatea ajutorului sunt limitate. În aceasta categorie, regiunea din jurul Bucureştiului, în care locuieşte 10,6% din populaţia României, va putea să beneficieze de ajutoare regionale pentru investiţii la intensităţi maxime ale ajutorului variind între 10% şi 35%.

Având în vedere că PIB-ul pe cap de locuitor în regiunea din jurul Bucureştiului nu se mai situează sub 75% din media UE, intensităţile maxime ale ajutoarelor regionale pentru investiţii sunt mai mici decât în perioada precedenta. În restul regiunilor asistate, intensitatea maximă a ajutorului va rămâne neschimbată, cu excepţia unei singure regiuni (Vest) în care se va înregistra o uşoara scădere (10 puncte procentuale), având în vedere ca PIB-ul acesteia a crescut şi că regiunea este în prezent mai puţin defavorizata fata de media UE.
 


comment closed