Publicitate
By admin On 18 Iun, 2014 At 04:46 AM | Categorized As Actualitate | With 0 Comments

Somaţie. Ca urmare a dispoziţiilor luate în instanţă în dosarul nr. 928/224/2014, privind reclamanta Chindriş Măricuţa, domiciliată în comuna Ieud nr.734, jud. Maramureş, cu domiciliul ales la cabinet avocat Oniţa-Ivaşcu, str. Corneliu Coposu nr.5/A, Sighetu-Marmaţiei, jud. Maramureş, în contradictoriu cu pârâţii Chindriş Toader, domiciliat în comuna Ieud, nr. 509, jud. Maramureş, Dunca Ioana, domiciliată în comuna Ieud, nr. 489, jud. Maramureş, Chindriş Ioan, domiciliat în comuna Ieud, nr. 231, jud. Maramureş şi cu pârâtul Chindriş Vasile I. Ion Vălenar, cu domiciliu necunoscut, având ca obiect acţiune civilă în constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune şi prestaţie tabulară asupra imobilului în natură fânaţ situat în comuna Ieud, în suprafaţă de 1.710 mp, înscris în CF 50129 Ieud, nr.top. 389, se emite prezenta somaţie către toţi cei interesaţi să facă opoziţie în termen de şase luni de la emiterea celei din urmă publicaţii, în caz contrar se va trece la judecarea cererii. Menţionăm că reclamanta invocă dobândirea proprietăţii prin uzucapiune asupra imobilului situat în comuna ieud, în suprafaţă de 1.710 mp, înscris în CF 50129, nr.top. 389.


comment closed