Românii, „pe zero” după o lună de muncă
By admin On 7 Iun, 2014 At 04:42 PM | Categorized As Actualitate | With 0 Comments

Veniturile totale, ca medie lunară, ale unei familii din România s-au cifrat, în 2013, la 2.559 lei, în timp ce cheltuielile s-au ridicat la 2.317,4 lei cea mai mare parte a sumelor câştigate au ca destinaţie plata facturilor, taxelor şi impozitelor, precum şi consumul de bunuri alimentare, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Pensionar sarac 300x225 Românii, „pe zero” după o lună de muncăPractic, anul trecut, veniturile totale ale populaţiei, medii lunare pe o gospodărie au fost de 2.559,1 lei, veniturile băneşti medii au reprezentat 83,5% din total, iar cheltuielile totale au fost, în medie, de 2.317,4 lei lunar/gospodărie, cheltuielile de consum medii reprezentând 72% din total.

Potrivit rezultatelor anchetei bugetelor de familie, în anul 2013, veniturile totale medii lunare au reprezentat, în termeni nominali, 895,9 lei/persoană, în timp ce veniturile băneşti au fost, în medie, de 2.137,5 lei/lunar/gospodărie (748,3 lei/persoană), iar veniturile în natură de 421,6 lei lunar/gospodărie (147,6 lei/persoană).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit veniturile din prestaţii sociale (22,8%), veniturile din agricultură (3,3%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,8%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,6%). 
O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (16,5%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (14,7%).

În funcţie de mediul de rezidenţă, în anul 2013, veniturile totale medii pe o gospodărie din mediul urban au fost cu 32,1% mai mari decât ale gospodăriilor din mediul rural şi cu 11,7% mai mari faţă de ansamblul gospodăriilor. În mediul urban, veniturile gospodăriilor au provenit în proporţie de 64% din salarii, de 22% din prestaţii sociale, veniturile în natură reprezentând 7,8% din total.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei.

În zona rurală, principala sursă a veniturilor gospodăriilor a reprezentat-o producţia agricolă, care a asigurat 38,4% din totalul veniturilor. O contribuţie importantă la formarea veniturilor gospodăriilor rurale a revenit şi veniturilor salariale (29%) şi celor din prestaţii sociale (24,1%).


comment closed