Cum ne asigurăm locuinţa în 2014
By admin On 21 Ian, 2014 At 05:35 PM | Categorized As Actualitate | With 0 Comments

Daniela Oniţa-Ivaşcu explică Legea nr. 243/2013 explicată de Daniela Oniţa-Ivaşcu

Principala noutate adusă de Legea nr. 243/2013 constă în reintroducerea obligaţiei proprietarilor de a încheia o poliţă obligatorie de asigurare a locuinţei chiar dacă aceştia încheie o poliţă de asigurare facultativă pentru acelaşi imobil. În completarea acestor acte normative, în data de 20 august 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 521 o normă a Autorităţii de Supraveghere Financiară privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor. Această normă conţine prevederi deosebit de importante, care pot răspunde la multe dintre întrebările proprietarilor de locuinţe. 

Daniela OI 300x225 Cum ne asigurăm locuinţa în 2014„Conform normei, asigurările obligatorii se încheie pentru următoarele tipuri de locuinţe: locuinţa de tip A, construcţia cu structură de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic sau chimic, locuinţa de tip B, construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic”, explică avocatul Daniela Oniţa-Ivaşcu.

Astfel, în situaţia în care o locuinţă este compusă din mai multe corpuri de clădire, construite din materiale diferite, la perioade diferite sau în acelaşi timp, tipul locuinţei se stabileşte în funcţie de materialele din care au fost executate structura de rezistenţă şi pereţii exteriori pentru partea de construcţie care deţine cea mai mare suprafaţă construită.

Amendă pentru lipsa poliţei de asigurare

Conform normelor ASF, contractul de asigurare obligatorie a locuinţei se încheie pe o perioadă de 12 luni. Ca regulă generală, orice proprietar trebuie să deţină în permanenţă o poliţă de asigurare obligatorie pentru locuinţa sa, în caz contrar fiind pasibil de o amendă cuprinsă între 100 şi 500 lei. Prin urmare, poliţele de asigurare obligatorii trebuie prelungite înainte de data expirării lor.

Cu toate acestea, există anumite situaţii particulare în care proprietarii beneficiază de un termen limită până la care pot încheia poliţa de asigurare obligatorie. Astfel, proprietarii care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 243 din 24.07.2013, aveau încheiate poliţe de asigurare facultative privind riscurile prevăzute de Legea nr. 260/2008, au obligaţia de a încheia PAD cel mai târziu până la data expirării contractelor de asigurare facultativă. „De asemenea, persoana fizică sau juridică ce devine proprietar al unei locuinţe neasigurate este obligată să contracteze o poliţă obligatorie de asigurare a locuinţei respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care dobândeşte această calitate în mod legal, respectiv de la data autentificării titlului de proprietate”, a punctat Daniela Oniţa-Ivaşcu. 

Potrivit normelor în vigoare, plata primei de asigurare obligatorii se efectuează integral şi anticipat, înainte de expirarea valabilităţii poliţei. Aceasta va fi în sumă de 20 de euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip A, respectiv de 10 euro pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă de tip B.


comment closed