Comunicat de presă şi Apel din partea Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”
By admin On 12 Feb, 2014 At 07:17 PM | Categorized As Editorial | With 1 Comment

COMUNICAT DE PRESĂ

În ziua de 8 februarie 2014 la Bănceni, raionul Herţa, regiunea Cernăuţi, a avut loc şedinţa extraordinară lărgită a Secretariatului executiv al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”.

vasile tarateanu 2 213x300 Comunicat de presă şi Apel din partea Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”Şedinţa a fost deschisă de dl Vasile Tărâţeanu (foto), preşedintele Senatului Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, care a anunţat ordinea de zi, oferind cuvântul preşedintelui Uniunii, dlui Ion Popescu, deputat în Rada Supremă a Ucrainei, vicepreşedinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei pentru a  prezenta o comunicare privind situaţia de criză social-politică şi economică prin care trece în momentul de faţă Ucraina şi poporul ei multinaţional.

Dr. Ion Popescu (foto) a expus pe larg situaţia geopolitică actuală, atitudinea Europei faţă de evenimentele din  Ucraina şi de dorinţa de a împărtăşi valorile democraţiei europene, prezentând şi informaţii privind  manifestările de  intoleranţă şi de violenţă atât în Kiev, cât şi în alte oraşe ale Ucrainei, care vin în contradicţie atât cu legislaţia şi prevederile constituţionale, cât şi cu obligaţiunile internaţionale ale Ucrainei.

IonPopescu 300x180 Comunicat de presă şi Apel din partea Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”La dezbaterea problemelor puse pe ordinea de zi au participat dl Vasile Tărâţeanu, Preşedintele Senatului, dl Victor Creţu, Preşedintele Comisiei de strategie, dna Aurica Bojescu, Secretarul responsabil, dl Petru Posteucă, Preşedintele comisiei de cenzori, în final adoptându-se în unanimitate următoarele hotărâri:

1. De a reaminti tuturor membrilor-colectivi ai Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina” că, în conformitate cu Statutul şi Regulamentul intern, nici un ONG membru-colectiv al UI CRU nu poate face declaraţii în numele întregii Comunităţi. În perioadele dintre Congrese şi şedinţele ordinare ale organelor de conducere ale UI CRU toţi membrii colectivi funcţionează în mod autonom şi pot face declaraţii doar în numele propriilor organizaţii.

2. În legătură cu evenimentele care se desfăşoară în Ucraina de a se adresa cu un apel către populaţia românofonă de neimplicarea acesteia în actele de violenţă ce au loc atât în oraşul Kiev, cat şi în diverse regiuni ale Ucrainei.

3. După stabilizarea situaţiei în Ucraina de a convoca şedinţa Senatului Uniunii Interregionale “Comnunitatea Românească din Ucraina”, la care să fie examinată starea implementării Legii Ucrainei “Cu privire la principiile politicii lingvistice de stat” în toate zonele cu populaţie românofonă din Ucraina, la care membrii Senatului pentru zonele respective să prezinte rapoartele de rigoare în această privinţă.

4. De a continua pregătirile pentru convocarea celui de-al III Congres al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”, care, conform prevederilor Statutului, va avea loc în 2015.

5. De a aduce aceste hotărâri la cunoştinţa tuturor membrilor Comunităţii Româneşti din Ucraina prin mijloacele mass-media.

Secretariatul executiv al Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina”

Mănăstirea Bănceni (foto), 8 februarie 2014

APEL

Stimaţi compatrioţi! Iubiţi fraţi şi surori!

Banceni 1 300x225 Comunicat de presă şi Apel din partea Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”Fiind fiii şi fiicele Neamului Românesc din Ucraina şi purtătorii aceleiaşi istorii şi limbi, indiferent cum ne numim – români, moldoveni sau volohi, – suntem cu toţii îngrijoraţi de agravarea situaţiei social-politice din ţară, când diverse forţe recurg la acte de violenţă, care pot duce la tensionarea relaţiilor interetnice şi interconfesionale, sau – şi mai rău! – la declanşarea unui conflict sângeros care ar putea genera un război civil, ce ar pune în pericol însăşi existenţa Ucrainei ca stat independent şi suveran, pe care-l dorim cu toţii nu numai membru asociat, ci şi membru plenipotenţiar al Comunităţii Europene.

Euromaidan Kyiv 1 12 13 by Gnatoush 005 300x200 Comunicat de presă şi Apel din partea Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”Drept urmare a acestei situaţii alarmante ne adresăm către fiecare dintre Dumneavoastră, indiferent dacă faceţi parte sau nu din organizaţiile membre-colective ale Uniunii Interregionale „Comunitatea Românescă din Ucraina” din regiunile Cernăuţi, Transcarpatia, Odesa, din oraşul Kiev sau din Republica Autonomă Crimeea, cu un apel de a Vă respecta obligaţiile de cetăţeni şi de a Vă apăra doar în mod paşnic drepturile acordate de Constituţia şi legislaţia în vigoare ale Ucrainei, în special, la aplicarea legislaţiei în vigoare privind drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, inclusiv, a Legii cu privire la principiile politicii lingvistice de stat etc.

Vă  invităm să daţi dovadă de înţelepciune, de calm şi spirit pragmatic, de unitate-n cuget şi-n simţiri, de demnitate naţională – calităţi nobile care au caracterizat dintotdeauna Neamul nostru Românesc şi ne-au călăuzit prin diverse momente grele ale istoriei noastre, chemându-Vă a nu Vă implica în actele de violenţă ce au loc atât în oraşul Kiev, cât şi în unele regiuni ale Ucrainei.

Romania si Ucraina2 300x170 Comunicat de presă şi Apel din partea Uniunii Interregionale „Comunitatea Românească din Ucraina”Reamintim tuturor membrilor-colectivi ai Uniunii Interregionale “Comunitatea Românească din Ucraina” că, în conformitate cu Statutul şi Regulamentul intern, nici un ONG membru-colectiv al UI CRU nu poate face declaraţii în numele întregii Comunităţi. În perioadele dintre Congrese şi şedinţele ordinare ale organelor de conducere ale UI CRU toţi membrii colectivi funcţionează în mod autonom şi pot face declaraţii doar în numele propriilor organizaţii. Totodată, ne adresăm conducătorilor ONG-urilor care fac parte din UI CRU cu rugămintea de a se abţine de la declaraţii sau solicitări nechibzuite care ar putea să aducă prejudicii Comunităţii Româneşti din Ucraina, indiferent din care parte ar veni ele.

Să nu uităm nici pentru o clipă că pacea şi liniştea, bunaînţelegere între oameni, indiferent de naţionalitatea lor, de orientările lor politice şi confesionale sau de limba lor maternă – sunt valori umane, care nu pot fi înlocuite cu nimic, că nici o ambiţie politică  de oricine ar fi ea promovată – de reprezentanţii puterii sau de cei aflaţi în opoziţie –  nu poate îndreptăţi vărsarea de sânge omenesc, intimidarea populaţiei, aducerea acesteia la pragul disperării.

În acelaşi timp ne adresam către Preşedintele, Guvernul, Parlamentul Ucrainei, precum şi către toate forţele politice parlamentare şi organizaţiile nonguvernamentale ucrainene cu rugămintea de a lua măsuri de stabilire a ordinii în ţară doar pe cale legală şi paşnică, doar la masa tratativelor, doar prin dialog social constructiv, doar prin folosirea mijloacelor politico-juridice, care corespund standardelor democratice europene.

Şi aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu!

Ion Popescu, Preşedintele Consiliului Naţional

Vasile Tărâţeanu, Preşedintele Senatului

Aurica Bojescu, Secretar responsabil  

Mănăstirea Bănceni, 8 februarie 2014 


Displaying 1 Comments
Have Your Say
  1. adică: ei, semnatarii, ar avea curaj, daca nu le-ar fi frică