Cum se tranzacţionează un teren din extravilan
By admin On 6 Ian, 2014 At 10:14 AM | Categorized As Actualitate, Prima pagina | With 0 Comments

Avocatul Daniela Oniţa-Ivaşcu explică pas cu pas modalitatea de a cumpăra sau vinde terenuri aflate în extravilanul localităţilor

Daniela Onita Ivascu 300x271 Cum se tranzacţionează un teren din extravilanÎncepând cu 1 ianuarie, proprietatea persoanei fizice, reprezentând terenuri agricole situate în extravilan, nu poate depăşi 100 ha. Potrivit legislaţiei în vigoare, pentru a putea cumpăra teren agricol în România, situat în extravilan, dobânditorul persoană fizică trebuie să îndeplinească una din următoarele condiţii: să facă dovada că are cunoştinţe în domeniul agricol, a desfăşurat activităţi agricole pentru o perioadă de cel puţin 5 ani. Totodată, persoana fizică care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, deţine în proprietate terenuri agricole pe teritoriul României, situate în extravilan trebuie să facă dovada că a desfăşurat activităţi agricole pe acestea, în condiţiile stabilite prin normelor metodologice la prezenta lege.

Legea care a intrat în vigoare la 1 ianuarie presupune că înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole din România, situate în extravilan se face cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane fizice, arendaşilor, precum şi al statului român, la preţ şi în condiţii egale. Astfel, vânzătorul înregistrează la primăria din raza unităţii administrativ teritoriale unde se află terenul o cerere prin care solicită notificarea preemptorilor, precum şi afişarea ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extravilan. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol, care va cuprinde, pe lângă preţul cerut pentru terenul ce urmează a fi vândut, numele şi prenumele vânzătorului, adresa completă unde are domiciliul vânzătorul, amplasamentul terenului, suprafaţa, categoria de folosinţă şi clasa de calitate, documentele cadastrale necesare vânzării – cumpărării, precum şi copia documentului care atestă calitatea de proprietar. 
 Oferta de vânzare va fi afişată la sediul primăriei 90 de zile de la data înregistrării. În termen de 15 zile de la data înregistrării cererii primăria notifică în scris preemptorii şi afişează oferta de vânzare la sediul acesteia. Primăria are obligaţia de a transmite Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare, odată cu notificarea preemptorilor, oferta de vânzare, precum şi lista preemptorilor. În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii ofertei de vânzare a terenului agricol, Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare o va afişa pe site-ul acesteia.

Cei care nu respectă aceste prevederi riscă amenzi cuprinse între 50.000 şi 100.000 de lei.

Potrivit legislaţiei în vigoare, terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 10 kilometri de la graniţa României pot fi înstrăinate prin vânzare – cumpărare doar cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. Terenurile agricole situate în extravilan, pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul Ministerului Culturii. Totodată, terenurile agricole situate în extravilan care au stat la baza constituirii unei Organizaţii a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, a unei Federaţii de Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare sau a unei Organizaţii de Desecare şi Drenaj pot fi înstrăinate prin vânzare – cumpărare doar cu acordul Adunării Generale a membrilor acestora şi a proprietarului infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.


comment closed