Calendar 6 ianuarie
By admin On 6 Ian, 2014 At 12:30 PM | Categorized As SlideShow, Timp liber | With 0 Comments

195 de la naşterea lui Szilágyi István, academician, directorul gimnaziului reformat sighetean

Szilagyi 1 219x300 Calendar 6 ianuarie Profesorul, scriitorul şi academicianul Szilágyi István s-a născut în localitatea Nagykálló din apropiere de Nyiregyháza, Ungaria, la 6 ianuarie 1819 într-o familie de reformaţi fervenţi care-l conving să urmeze cursurile Institutului Teologic Reformat din Debrecen unde, pe lângă cursurile de teologie urmează filologia şi dreptul, avându-l coleg pe scriitorul Arany János, unul dintrev personalităţile cele mai marcante ale literaturii maghiare. Din corespondenţa celor doi aflăm că tocmai la insistenţele lui Szilágyi István Arany János a scris capodopera genului epic “Toldi”. După terminarea studiilor, lucrează ca profesor la Debrecen şi Salonta unde, în anul 1842 este numit director al gimnaziului reformat unde va funcţiona până în anul 1845 când acceptă aceeaşi funcţie la gimnaziul reformat din Sighet, post pe care-l va ocupa până la pensionarea din anul 1896. Szilágyi István a încetat din viaţă la 12 aprilie 1897 la vârsta de 76 ani. Într-una dintre lucrările memorialistice apărute în anul morţii, bătrânul profesor scria: “Dacă ar trebui să încep din nou cariera, aş alege tot Sighetul”. La comemorarea a doi ani de la moartea respectatului director, comunitatea reformată comandă sculptorului Tóth András un bust care va fi ridicat cu onorurile cuvenite la 12 aprilie 1899 în grădina Bisericii Reformate din Sighet, aproximativ pe locul unde stă azi bustul doctorului Ioan Mihaly de Apşa.

 Szilagyi Istvan Toth Andras 172x300 Calendar 6 ianuarie Încă din tinereţe, Szilágyi István s-a remarcat ca un scriitor şi poet de mare talent, lucrările lui fiind publicate şi apreciate de criticii vremii. La vârsta de 25 ani îi apare prima lucrare de filologie, un studiu de gramatică a limbii maghiare, lucrarea fiind ulterior folosită în toate şcolile ungureşti. Ca recunoaştere a calităţilor de pedagog, în anul 1846 este acceptat membru deplin al Academiei Maghiare de Ştiinţă. Spirit democratic înfluenţat de ideile revoluţiei paşoptiste, a fost primul director al gimnaziului sighetean care a acceptat la cursuri atât elevi români, ucraineni şi evrei. Pe lângă activitatea pedagogică, Szilágyi István a iniţiat şi participat activ la cercetări şi studii istorice, etnografice, sociologice şi de folclor. În redacţia lui apare în anul 1876 celebra colecţie de studii intitulat „Máramaros vármegye egyetemes leírása”, respectiv “Descrierea judeţului Maramureş”, lucrare considerată şi azi de referinţă. Alături de această – pentru noi sighetenii – importantă lucrare, Szilágyi István a scris şi publicat o serie de lucrări de istorie locală şi bisericească, pedagogie, lingvistică şi versuri. Printre lucrările cele mai cunoscute amintim “Istoria bisericii creştine” publicată la Sighet în anul 1860, “Istoria pedagogiei reformate maghiare”, apărută la Sárospatak în 1861, “Contribuţii la istoria Academiei Maghiare de Ştiinţă”, scrisă împreună cu istoricii Vaszary Koloss şi Révész Imre, publicată în anul 1877 la Budapesta, “Scurtă istorie a literaturii epocii romane” publicată la Sighet în anul 1891 şi lista ar putea continua cu alte zeci de lucrări la fel de importante. Şi bineînţeles, nu putem omite albumul “Máramarossziget” apărut în 1860 în ediţie broşată legată în piele cu cotor aurit bogat ilustrat cu litografii. Tot lui i se datorează apariţia în 1864 a cotidianului „Máramaros” al cărei redactor coordonator a fost timp de 20 de ani. Activitatea profesorului şi directorului Szilágyi István a fost apreciată şi de contemporani: în anul 1885, la aniversarea a 40 de ani de carieră, comunitatea sigheteană publică un volum omagial cu o copertă ilustrată de pictorul sătmărean Bartók Lajos.

După o perioadă de uitare, sighetenii îşi aduc din nou cu respect aminte de cel care şi-a dedicat viaţa comunităţii. Azi, există o stradă ce poartă numele marelui om şi mai mult ca sigur că bustul aflat în prezent la parohia reformată îşi va relua locul pe care-l merită din plin.


comment closed